jour eller familjehem

Du behövs!  Bli jour- eller familjehem

Vi behöver dig som kan öppna ditt hjärta och hem åt ett barn i behov.  Som familje- och jourhem åt barn eller ungdom  för B3 Care erbjuds du omfattande stöd, dygnet runt jour och handledning utöver det vanliga. Vill ni bli familje- eller jourhem?  Kontakta oss!

För oss är ett jour- eller familjehem


En familj eller individ som brinner för att hjälpa utsatta barn eller ungdomar som har hamnat fel i livet.
Att vara familj eller jourhem är intressant, utmanande och framförallt belönande där du har möjligheten att genomföra ett förändringsarbete med den placerade för att skapa en bättre framtid!

För att klara en placering krävs att man har lite extra av allt; av utrymme, av tid och av förmåga men framförallt hjärta och vilja!

Våra krav på er för att påbörja en familjehemsutredning är bland andra:

  • Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren.

  • Att det finns ett ledigt sovrum som kan erbjudas det placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt sovrum.

  • Att ert boende är stadigvarande.

  • Att ni är fullt friska och arbetsföra.

  • Att ni har stabil inkomst och försörjning.

  • Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och oss familjehemskonsulenter.

  • Att ni inte har några större kommande förändringar i livet.

  • Att ni behärskar det svenska språket.

    B3 Care stödjer, handleder och utbildar

Som familjehem får ni tillgång till grundutbildningen för familjehem. Syftet är att göra matchningen med er och den placerade så bra som möjligt. Våra konsulenter finns alltid när till hands för fortlöpande handledning och utbildning till familjen under placeringens gång. Er familjehemskonsulent kontaktar er löpande, ni har ett nära samarbete i allt som rör den placerade, t ex genomförandeplaner och myndighetskontakter. Till er hjälp har ni dygnet-runt-stöd per telefon i vilken fråga det än kan vara.
B3 Cares arbets- och förhållningssätt gentemot våra familjehem är att vara tillgängliga, bistå med stöd, hjälp, idéer och motivation!