B3 Care garanterar att kvaliten på våra tjänster ska vara höga.
Vi har en noggrant rekryteringspolicy för att säkerställa  våra medarbetares dokumenterade kompetens och personliga lämplighet.

Genom vår noggrannhet, personliga kontakt och uppföljning kan vi säkerställa vi att vi har rätt person på rätt uppdrag.
Genom detta kan vi erbjuda kvalitet, trygghet och säkerhet för våra kunder och medarbetare.

Vårt fokus riktas mot våra kunder, medarbetare och omgivning genom att vi ska:

  • Att vara lyhörda för kunders önskemål och krav i syfte att ge dem maximal kundnytta.
  • Att erbjuda tjänster som motsvarar kundens behov i samverkan med kund, medarbetare och samarbetspartner. 
  • Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss . Det innebär att vi ska alltid uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet.  Vi ska ha en god planering och hålla utlovade insatser och tider.
  • Alltid och alla lägen följa tillämpliga lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.
  • Bedriva kompetensutveckling för alla medarbetare i syfte att skapa grunden för kvalitet i vår verksamhet.
  • Bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund arbetsplats för alla medarbetare

Värdegrund

*Vi bryr oss om våra kunder, medarbetare och samarbetspartner.
*Vi är hjälpsamma och omtänksamma. Vi är öppna, engagerade och samarbetsvilliga.
*Vi levererar alltid. Genom kunskap, erfarenhet, ansvarstagande och affärsmässighet levererar vi resultat. Vi har ett tydligt kund- och målfokus.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss