För Socialtjänst

B3 Care samarbetar nära med socialtjänsten för att erbjuda anpassade familjehemsplaceringar. Vårt fokus är att skapa trygga och stabila miljöer för barn och ungdomar, med ett team av erfarna professionella.
Jourhem B3 Care

Placera i våra familjehem

På B3 Care förstår vi vikten av att varje barn och ungdom får den omsorg och det stöd de behöver. Vi är specialiserade på att skapa framgångsrika matchningar mellan barn och våra familjehem, samt mellan familjehem och konsulenter. Vår process är noggrann och anpassad för att säkerställa att varje ung individ får en trygg och stabil miljö att växa och utvecklas i.

Grundlig Matchningsprocess

Vi kompromissar aldrig med kvaliteten på våra matchningar. Genom att noggrant överväga behoven hos både barnet och familjehemmet, samt deras kompatibilitet med en specifik konsulent, strävar vi efter att minimera risken för oplanerade avslut. Vårt mål är att skapa en harmonisk och givande upplevelse för alla inblandade.

Vårt Engagemang och Expertis

Vi erbjuder stöd genom expertmatchning av familjehem och konsulenter, kontinuerlig utbildning och stöd för våra familjehem, tillgång till psykoterapeuter och specialister för komplexa behov, samt ett engagerat team för snabb och effektiv kommunikation.

Kontinuerlig Utbildning och Stöd

Våra familjehem får regelbunden fortbildning, inklusive program som Traumamedveten Omsorg (TMO), för att ständigt förbättra deras förmåga att ge omsorg. Vi tror på att ständig lärande och utveckling är nyckeln till att ge bästa möjliga stöd till de unga vi tjänar.

B3 Care och Vårt Engagerade Team

På B3 Care har vi ett engagerat team av socionomer som är specialiserade på att stödja familjehem. Vid behov finns etablerat samarbete med psykologer, psykiatriker och sjukvårdspersonal. Denna samverkan ger oss flexibiliteten att effektivt hantera en mängd olika situationer och behov. Vi fokuserar på att erbjuda individuellt anpassat stöd och rådgivning för ungdomar som behöver psykologiskt stöd, och vi strävar efter att säkerställa snabba och effektiva processer för att möta deras behov.

jour-familjehem