B3 Care erbjuder följande behandlingsmetoder:

Lösningsfokuserad stödsamtal / Stödsamtal med behandlare

Det lösningsfokuserade arbetssättet bygger på en djup respekt för människors unika möjlighet till förändring samt utveckling och präglar vårt arbetssätt. Att arbeta lösningsfokuserat innebär att man bland annat sätter fokus på framtiden och lyfter fram det positiva; så som individens styrkor, resurser samt egna idéer till lösningar. Arbetsprocessen tar sitt uttryck i tydliga och konkreta steg som hela tiden utvärderas

Nätverks- och familjearbete

En människa är alltid summan av dess delar. Vi på B3 Care tror därför att en viktig framgångsfaktor för förändringsprocessen är att hela nätverket arbetar i en enad riktning. Vi arbetar därför, i den mån det går, nära klientens nätverk för att skapa en varaktig förändring. 

ART

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar 12-20 år med brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

MI (Motivational Interviwing)

Motivational Interviwing (MI) är en motivationsteknik som syftar till att öka motivationen hos klienten i en förändringsprocess. Ofta tillämpas MI i syfte att öka behandlingsmottagligheten.

Systemteori

I systemteorin ser man individen, som en del i ett system, där alla delar (individer) påverkar varandra. Exempel på olika system som individen ingår i är familjen, vänkretsen, skolklassen, arbetsgruppen m.m.