B3 Care är godkända av IVO inom konsulentledda och stödda familjehem/jourhem gällande de nya reglerna 1/1 2019.

Vi erbjuder noggrant utvalda familjehem, dels det traditionella men även förstärkta familjehem beroende på placeringens bakgrund och problematik. Vid placering av ensamkommande har vi ett koncept för att underlätta ungdomens väg in i det svenska samhället, vi erbjuder olika utbildningar inom etik och moral, vi tillhandahåller även undervisning i svenska samt lektioner i social färdighetsträning enligt ART m.fl.

Vi erbjuder individanpassade lösningar

* Intern och extern spetskompetens gällande stöd, behandling och omsorg
* Individuellt anpassade insatser
* Anpassade samhällsutbildningar inom kultur, etik, moral, svenska lagar och normer
* Förstärkt stöd kring skola och utbildning
* Löpande uppföljning av vård och genomförandeplan

Familjehem

Vi har stor erfarenhet av förstärkta familjehemsvårdsinsatser för unga med stora behov. Våra konsulentstödda familjehem hjälper ungdomar som av olika anledningar har det svårt.
Vi tar ett helhetsansvar för placeringen med kvalitet och engagemang för uppdraget.
Våra familjehem erbjuder ett stadigvarande hem med stabilitet och tillgänglighet.

Är du intresserad att bli familjehem?

Ungdomen ska vara en del av familjen och som familjehemsförälder ska du stötta barnet i allt den behöver, känslomässigt och praktiskt. Det innefattar exempelvis stöd kring skolarbetet, att hjälpa och stödja ungdomen kring fritidssysselsättningar, att möta ungdomen i de känslor som det bär på.
Under placeringen får du professionellt stöd av familjehemskonsulenter.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!