Vi strävar efter att ge en effektiv och evidensbaserad vård.

Inom vårt öppenvårdsteam arbetar behandlare och assistenter med tillgång till jourhavande psykolog samt handledare. Insatsen sker oftast i klientens hem i form av ett förändringsarbete med fokus på strukturering av vardagen, individ eller familjebehandling och MI.
Inför varje insats upprättas en individuell utvecklingsplan/genomförandeplan på beställningen som uppdateras i snitt var 6:e vecka beroende på uppdragets intensitet och mål.


BEHANDLING


UTREDNING

Hos B3 Care är klienten alltid i focus. Med vår personals mångåriga erfarenhet och kompetens leverar vi individanpassade lösningar inom öppenvård, behandling, konsultation och placering.

Vår arbetsätt är med inriktning på KBT, MI och ART

Genom B3 Care har våra klienter tillgång till Psykolog, Läkare, Sjuksköterska, Socionom, Behandlingsassistenter och Lärare.

Vår målgrupp

Vår målgrupp är personer som har social problematik, där fokus är att ersätta gamla destruktiva beteenden med nya alternativ, exempelvis :

* Unga med neuropsykiatrisk diagnos eller svår beteendeproblematik.
* Unga med dataspelsproblematik/beroende.
* Unga med hemmasittarproblematik.
* Unga med skolproblematik.